Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gospodarowanie odpadami komunalnymi - deklaracje


PDFDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - DO-1.pdf


PDFDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - DO-2.pdf


Wersja XML