Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Decyzje Środowiskowe wydane na rok 2016


1. Postępowanie administracyjne o wydanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża bazaltu "Rutki" metodą odkrywkową z użyciem materiałów wybuchowych na terenie projektowanego obszaru górniczego "Rutki IV". Udokumentowane złoże bazaltu "Rutki" zlokalizowane jest na gruntach wsi Ligota Tułowicka, w gminie Tułowice.


PDFObwieszczenie RLiOŚ.6220.1.4.2016.AF.pdf

PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania RLiOŚ.6220.1.1.2016.AF.pdf

PDFPostaniowienie RLiOŚ.6220.1.8.2016.AF.pdf

PDFPostanowienie o zawieszeniu postępowania RLiOŚ.6220.1.9.2016.AF.pdf

PDFRaport 1/2016.pdf

PDFPostanowienie 1/2016.pdf

PDFObwieszczenie RLIOŚ 6220.1.13.2016.AF.pdf

PDFZawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego RLiOŚ.6220.1.17.2016.pdf

PDFZawiadomienie RLiOŚ.6220.1.19.2016.AF.pdf

PDFDecyzja 1/2016.pdf


2. Postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "Stworzenie linii produkcyjnej kalkomanii ceramicznej i szklarskiej - metodą sitodruku" na terenie działki nr 130/73 obręb 0005 w Tułowicach.


PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania RLiOŚ.6220.2.2.2016.AF.pdf

PDFDecyzja 2/2016.pdf


3. Postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 405 na odcinku Tułowice-Tułowice Małe".


PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania RLiOŚ.6220.3.1.2016.AF.pdf

PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania RLiOŚ.6220.3.1.2016.AF.pdf

PDFPostanowienie RLiOŚ. 6220.3.4.2016.AF.pdf

PDFObwieszczenie RLiOŚ.6220.3.5.2016.AF.pdf

PDFDecyzja RLiOŚ.6220.3.8.2017.AF.pdf

PDFObwieszczenie RLiOŚ.6220.3.9.2017.AF.pdf


Wersja XML